ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464

210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, FAX: 210 - 8826172

  ΑΘΗΝΑ, 12/09/2018

Αρ.Πρωτ. 148

 

Προς: Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Μέλη Δ.Σ. Συλλόγων Δικαστικών Υπαλλήλων Μελών ΟΔΥΕ.

(με την παράκληση να κοινοποιηθεί το παρόν έγγραφο σε όλα τα μέλη του Δ.Σ., στους αντιπροσώπους στο Συνέδριο της ΟΔΥΕ και σε όλα τα μέλη του Συλλόγου σας)

 

ΘΕΜΑ: Συνέδριο Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Συναδέλφισσα/Συνάδελφε,

 

Όπως σε ενημερώσαμε με τις πρόσφατες ανακοινώσεις μας με Αρ.Πρωτ. 146 και 146Α, στην παράγραφο 10, το ΔΣ της ΟΔΥΕ, στη συνεδρίαση του την 5/9/2018 αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ Να προκηρύξει τη διεξαγωγή τακτικού εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου 22 - 24 Νοεμβρίου 2018, και πάντως σε διάστημα έως αρχές Δεκεμβρίου. Ο ακριβής τόπος και χρόνος θα προσδιοριστούν σύντομα.

 

Καλούμε τους Συλλόγους της ΟΔΥΕ που επιθυμούν να διοργανώσουν/διοργανωθεί στην πόλη τους το Συνέδριο, να υποβάλουν στην ΟΔΥΕ γραπτή πρόταση για τον τόπο και τον χώρο διοργάνωσης του Συνεδρίου ή/και να επικοινωνήσουν με το Προεδρείο του ΔΣ της ΟΔΥΕ.

 

Προθεσμία υποβολής πρότασης έως 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος να αξιολογηθούν οι προτάσεις και προσφορές και να αποφασίσει έγκαιρα το ΔΣ της ΟΔΥΕ για τον οριστικό χρόνο και τόπο διεξαγωγής του Τακτικού Εκλογικού Συνεδρίου μας.

 

Θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για όλα αυτά καθώς και για το γενικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, την οργανωτική επιτροπή, τον χρόνο εκλογής των Συνέδρων σας με δικαστικό αντιπρόσωπο ΔΙΚΗΓΟΡΟ, τον τρόπο και το κόστος μετακίνησης και διαμονής των Συνέδρων σας, τα νομιμοποιητικά έγγραφα σας για τη συμμετοχή σας στο Συνέδριο, καθώς και για κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

 

Το Προεδρείο του ΔΣ της ΟΔΥΕ