ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

  ΑΘΗΝΑ, 11/01/2019

Αρ.Πρωτ. 6

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΡΟΣ: Τους Πρωτοβαθμίους Συλλόγους Μέλη της ΟΔΥΕ

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

 

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε σήμερα το ΦΕΚ τ. Γ 1579/31.12.2018 που περιλαμβάνει διοριστέους της προκήρυξης 1Κ/2017. Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο .pdf
 


Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ