ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

  ΑΘΗΝΑ, 10/12/2018

Αρ.Πρωτ. 1

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ:

(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ,

(β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ

 

Την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ που προέκυψε από το Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο των Καμένων Βούρλων. Κατά την συνεδρίαση αυτή το νέο Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιώργος Διαμάντης
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαριάνθη Μισαηλίδου
ΤΑΜΙΑΣ: Φώτης Πέρρος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μίλτος Βεντούρης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιώργος Παπαναστασίου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βίκυ Μερικίδου
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ: Χρήστος Καϋμενάκης.
ΜΕΛΗ (αλφαβητικά):

Βασίλης Κατουρτζίδης, Μανώλης Κωνσταντινίδης, Δημήτρης Λιάτσος, Μιχάλης Μαυρογένης, Λαυρέντης Μπεζμέρτης, Ανδρέας Πάσχος, Γιώργος Παρασκευάς, Νίκος Ραυτόπουλος, Δημήτρης Τσάκας, Δημήτρης Χατζίνας.

 

Δεν πληρώθηκε η θέση του Οργανωτικού Γραμματέα, λόγω ισοψηφίας στην σχετική ψηφοφορία μεταξύ Μιχάλη Μαυρογένη και Δημήτρη Τσάκα (έλαβαν από 8 ψήφους έκαστος) και θα επαναληφθεί η ψηφοφορία για την θέση αυτή στην επομένη συνεδρίαση του Δ.Σ. Σημειώνεται επίσης ότι κατά την συνεδρίαση ήταν παρόντα και τα 17 μέλη του Δ.Σ. και στις ψηφοφορίες έλαβαν μέρος και οι 17 για τις θέσεις Προέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία και του πρώτου Αντιπροέδρου, ενώ στις υπόλοιπες ψηφοφορίες δεν έλαβε μέρος αφού είχε αποχωρήσει από την συνεδρίαση ο συνάδελφος Ανδρέας Πάσχος.

 

Με  την άμεση συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ., κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, δίνεται η δυνατότητα να αναληφθούν αμέσως πρωτοβουλίες για δράση. Στο πλαίσιο αυτό, συγκλήθηκε ήδη για την προσεχή Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 συνεδρίαση του Προεδρείου του Δ.Σ. , για να δρομολογήσει την προτεραιότητα της διεκδίκησης των αποφάσεων, όπως έδωσε εντολή το Συνέδριο.

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, το Διοικητικό Συμβούλιο, θέλει να ανοίξει μια νέα σελίδα για τον Κλάδο και θα είναι δίπλα σας, θα αφουγκράζεται κάθε στιγμή με προσοχή τη φωνή σας, τις αγωνίες σας, τα αιτήματά σας και θα προσπαθήσει με κάθε δυνατό και πρόσφορο τρόπο να σας κάνει συμμέτοχους στη δράση του, είτε ως Πρωτοβάθμιους Συλλόγους, είτε ως φυσικά πρόσωπα-μέλη.

 

Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς.

 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ