ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

  ΑΘΗΝΑ, 09/08/2019

Αρ.Πρωτ. 57

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  -  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019)

(Η ανακοίνωση - ενημέρωση αυτή, έχει ήδη αναρτηθεί στην Ομάδα Επικοινωνίας στο f.b. από 31/7/2019)

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30/7/2019 στην Αθήνα, Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ. Στη συνεδρίαση παρίσταντο τα 15 από τα 17 μέλη του Δ.Σ.(απουσίαζαν λόγω αδειών δύο μέλη του)

 

Τα θέματα ημερησίας διάταξης που έθεσε το Προεδρείο ήταν:

 

1. Έλεγχος α΄εξαμήνου της θητείας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ , από την Ε.Ε.

2. Αποτίμηση της εκλογικής διαδικασίας Μαϊου-Ιουνίου-Ιουλίου 2019

3. Διεκδικητικό πλαίσιο για το προσεχές χρονικό διάστημα

4. Πορεία ελέγχου του Ταμείου της ΟΔΥΕ, κατά την θητεία 2012-2014

5. Λειτουργία Ομάδας Επικοινωνίας Δικαστικών Υπαλλήλων στο Facebook.

 

Εκτός των παραπάνω θεμάτων τέθηκαν προς συζήτηση και τα παρακάτω:

6. Νομική και συνδικαλιστική στήριξη εκ μέρους της ΟΔΥΕ προς συνάδελφο-Προϊσταμένη Ειρηνοδικείου Μεγάρων που ασκεί καθήκοντα Υποθηκοφύλακα και της ασκήθηκε ποινική δίωξη(το θέμα έθεσε ο συνάδελφος Χρήστος Καϋμενάκης)

7. Προβλήματα που προκύπτουν έχουν να κάνουν με την εφαρμογή του νέου Ποινικού Κώδικα (το θέμα έθεσαν οι συνάδελφοι Βεντούρης, Λιάτσος και Κωνσταντινίδης)

8. Συμπλήρωση των κενών θέσεων στο προεδρείο του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, δηλαδή των θέσεων Υπευθύνου Τύπου και δημοσίων Σχέσεων και Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, που έμειναν κενές μετά την παραίτηση από την πρώτη θέση του συναδέλφου Χρήστου Καύμενάκη και μετά την παραίτηση από το Δ.Σ. και την δεύτερη θέση της Βίκυς Μερικίδου (το θέμα έθεσε ο συνάδελφος Χρήστος Καϋμενάκης)

9. Τοποθέτηση του Δ.Σ. ως προς τις εξαγγελίες της κυβέρνησης:

α) Για την δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και Συνδικαλιστών (εξαγγελία του υπουργού εργασία κ. Βούρτση μετά την ανάληψη των καθηκόντων του) και

β) Για την κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου (που περιέχεται σε νομοσχέδιο ήδη εισαχθέν στη Βουλή)

(το θέμα έθεσε ο συνάδελφος Μιχάλης Μαυρογένης)

 

Η διαδικασία της συζήτησης επί των παραπάνω θεμάτων κατέληξε στα εξής:

 

Θέμα 1ο :Έλεγχος α΄εξαμήνου της θητείας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ , από την Ε.Ε.

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο έλεγχος της Ε.Ε. για το α΄εξάμηνο της θητείας 2018-2020 του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

Θέμα 2ο: Αποτίμηση της εκλογικής διαδικασίας Μαϊου-Ιουνίου-Ιουλίου 2019

Εκδόθηκε Ανακοίνωση αναρτημένη ήδη στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ (έγγραφο με αρ.πρωτ.: 53/31/7/2019)

 

Θέμα3ο: Διεκδικητικό πλαίσιο για το προσεχές χρονικό διάστημα

Έχει ζητηθεί συνάντηση με τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης κ.Κωνσταντίνο Τσιάρα, προκειμένου να του τεθούν όλα τα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο μας. Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης συντάχθηκε από το Προεδρείο του Δ.Σ. ενημερωτικό σημείωμα που θα παραδοθεί στον κ. Υπουργό έγκαιρα και πριν τον ορισμό της συνάντησης αυτής, προκειμένου να έχει την ευχέρεια να προετοιμαστεί για τα θέματα που του θέτουμε. Επίσης επικεντρώνοντας στο ζήτημα των Κωδίκων , ομόφωνα κατέληξε το Δ.Σ. στο αίτημα που είχαμε ήδη υποβάλει και στον προηγούμενο Υπουργό κ. Καλογήρου, να προωθήσει προς ψήφιση το Σχέδιο Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, στον οποίο κατέληξε η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που είχε ορίσει η προηγούμενη κυβέρνηση, λαμβανομένων υπόψη των δικών μας παρατηρήσεων και ενστάσεων επ΄αυτού του Σχεδίου, ενώ ανάλογη είναι και η θέση μας για τον Κώδικα οργανισμού Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών.

Επειδή όμως η εκτίμησή μας είναι, κάτι που φάνηκε και από εξαγγελία του ίδιου του Υπουργού Δικαιοσύνης, κατά τη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης, ότι θα προχωρήσει σε ορισμό νέας Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με σκοπό την σύνταξη νέου Σχεδίου Κώδικα, αποφασίστηκε, σε δεύτερο χρόνο και ανάλογα με το ποιές θα είναι τελικά οι προθέσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, να του δώσουμε προς προώθηση και ψήφιση τροπολογίες του ισχύοντος κώδικα (Ν.2812/2000, ΦΕΚ 67Α΄), οι οποίες εάν ψηφιστούν θα δώσουν λύσεις σε σημαντικά αιτήματα των νέων συναδέλφων (όπως τα άρθρα 156,157 του Σχεδίου Κώδικα της προηγούμενης κυβέρνησης). Οι τροπολογίες αυτές είχαν ήδη δοθεί μετά από αίτημα μας στον προηγούμενο Υπουργό Δικαιοσύνης κ.Καλογήρου, αλλά μας πρόλαβαν οι εκλογικές διαδικασίες. Αυτά που λύνουν οι τροπολογίες είναι θέματα ένταξης, κατάταξης, αναγνώρισης προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα (7 έτη), αδειών, επιλογής προϊσταμένων (ζητήματα δηλαδή που αναφέρονται στα άρθρα 100,142,143,156,157,223 του νέου ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, στο οποίο είχε καταλήξει η νομοπαρασκευαστική Επιτροπή). Έτσι σαν επόμενη κίνηση, εφόσον ο Υπουργός Δικαιοσύνης επιμείνει σε νέα Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, θα είναι να δοθεί επικαιροποιημένο το αίτημα των τροπολογιών του ισχύοντος Κώδικα.

Ως προς τις διεκδικήσεις μας δε, ομόφωνα επίσης το Δ,Σ, έθεσε σε προτεραιότητα το ζήτημα της ολοκλήρωσης των εν εξελίξει διαγωνισμών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και Πληροφορικής, καθώς και προγραμματισμό για νέες προσλήψεις, δεδομένου ότι με τη βραδύτητα που προχώρησαν οι υφιστάμενοι διαγωνισμοί καταλήξαμε τελικά να καλύπτουν θέσεις που έμειναν κενές λόγω συνταξιοδότησης και έτσι να παραμένουν τα οργανικά κενά.

Ακόμα συμφωνήθηκε να συνεχιστούν, με την έναρξη του νέου Δικαστικού Έτους, οι περιφερειακές Συνδιασκέψεις, αποτιμώντας θετικά τα αποτελέσματα αυτών που προηγήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

 

Θέμα 4ο: Πορεία ελέγχου του Ταμείου της ΟΔΥΕ, κατά την θητεία 2012-2014

Αποφασίστηκε να σταλούν μέχρι τέλος Σεπτέμβρη 2019 επιστολές καταλογισμού των ποσών σε όσους συναδέλφους εμπλέκονται στην διαχείριση του Ταμείου της περιόδου 2012-2014 και δεν έχουν αποδεχτεί τα ποσά που τους καταλογίστηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου, τα οποία ωστόσο έχουν ήδη προϋπολογιστεί ως Έσοδα της ΟΔΥΕ στο συνέδριο των Καμένων Βούρλων.

 

Θέμα 5ο: Λειτουργία Ομάδας Επικοινωνίας Δικαστικών Υπαλλήλων στο f.b.

Για την λειτουργία της Ομάδας Επικοινωνίας Δικαστικών Υπαλλήλων στο f.b., αποφασίστηκαν όσα αναφέρονται στη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα (έγγραφα με αρ.πρωτ.52 και 54/31-7-2019) και στην Ομάδα (Κανονισμός Λειτουργίας).

 

Θέμα 6ο :Νομική και συνδικαλιστική στήριξη εκ μέρους της ΟΔΥΕ προς συνάδελφο-Προϊσταμένη Ειρηνοδικείου Μεγάρων που ασκεί καθήκοντα Υποθηκοφύλακα και της ασκήθηκε ποινική δίωξη (το θέμα έθεσε ο συνάδελφος Χρήστος Καύμενάκης)

Αποφασίστηκε το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ να έλθει σε επαφή με την εμπλεκόμενη συνάδελφο και μετά από ενημέρωση και συζήτηση μαζί της να αποφασιστεί ο τρόπος αντιμετώπισης του θέματος της.

 

Θέμα 7ο:Προβλήματα που προκύπτουν έχουν να κάνουν με την εφαρμογή του νέου Ποινικού Κώδικα (το θέμα έθεσαν οι συνάδελφοι Βεντούρης, Λιάτσος και Κωνσταντινίδης)

 Αποφασίστηκε να συγκεντρωθούν και τεθούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης(πιθανόν κατά την επικείμενη συνάντηση ή και νωρίτερα) τα ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής του νέου Ποινικού Κώδικα και μας αφορούν ως δικαστικούς Υπαλλήλου(π.χ.επιδόσεις, καθαρογραφή αποφάσεων κλπ)

 

Θέμα 8ο:Συμπλήρωση των κενών θέσεων στο προεδρείο του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, δηλαδή των θέσεων Υπευθύνου Τύπου και δημοσίων Σχέσεων και Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, που έμειναν κενές μετά την παραίτηση από την πρώτη θέση του συναδέλφου Χρήστου Καύμενάκη και μετά την παραίτηση από το Δ.Σ. και την δεύτερη θέση της Βίκυς Μερικίδου (το θέμα έθεσε ο συνάδελφος Χρήστος Καϋμενάκης)

Αποφασίστηκε η συμπλήρωση των θέσεων του Προεδρείου του Δ.Σ., να γίνει σε επόμενη συνεδρίαση, ώστε να είναι παρόντα όλα τα μέλη.

 

Θέμα 9ο:Τοποθέτηση του Δ.Σ. ως προς τις εξαγγελίες της κυβέρνησης:

α) Για την δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και Συνδικαλιστών (εξαγγελία του υπουργού εργασία κ. Βούρτση μετά την ανάληψη των καθηκόντων του) και

β) Για την κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου (που περιέχεται σε νομοσχέδιο ήδη εισαχθέν στη Βουλή)

(το θέμα έθεσε ο συνάδελφος Μιχάλης Μαυρογένης)

Αποφασίστηκε η ΟΔΥΕ να πάρει θέση το προσεχές διάστημα, σχετικά με αυτά τα ζητήματα.

 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Διαμάντης Μαριάνθη Μισαηλίδου