ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

  ΑΘΗΝΑ, 08/08/2019

Αρ.Πρωτ. 56

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  -  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
 

πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση του Προεδρείου της Ο.Δ.Υ.Ε. με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. κ.Πάνο Αλεξανδρή.


Στη συνάντηση αυτή, όπου παρίστατο κλιμάκιο του Προεδρείου του Δ.Σ., έγινε μια πρώτη ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα για το σύνολο των προβλημάτων του Κλάδου στη βάση σχετικού εγγράφου (βλέπε το με αριθμ.πρωτ. 51/24-7-2019 έγγραφο της ΟΔΥΕ), που είχε ήδη επιδοθεί στον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης τις προηγούμενες ημέρες και ταυτόχρονα είχε κοινοποιηθεί και στον κ. Γενικό Γραμματέα.

 

Ιδιαίτερα τονίστηκε από μέρους της Ο.Δ.Υ.Ε. και ενόψει της έναρξης του νέου Δικαστικού Έτους, η αναγκαιότητα άμεσης εξεύρεσης λύσεων στα προβλήματα:

Ήδη έχει ζητηθεί με το προαναφερόμενο έγγραφο (αρ.πρωτ.51/24-7-2019) συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κατά την οποία αναμένεται να συζητηθούν αναλυτικότερα τόσο τα ανωτέρω επείγοντα ζητήματα, όσο και τα υπόλοιπα ζητήματα που του έχομε γνωστοποιήσει, προκειμένου να δρομολογηθούν λύσεις.
 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Διαμάντης Μαριάνθη Μισαηλίδου