ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, 08/06/2017

Αρ. Πρωτ. 51

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

Το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. συμπαραστέκεται στον δίκαιο αγώνα των συναδέλφων Δικαστικών Υπαλλήλων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών που προκήρυξαν 24ώρη απεργία κατά την ημέρα της δικασίμου της 15ης Ιουνίου 2017 στη Μεταβατική Έδρα του Αργοστολίου Κεφαλληνίας.

 

Καταγγέλλουμε την αδυναμία των αρμοδίων να εξασφαλίσουν έγκαιρα τις απαραίτητες πιστώσεις για την κάλυψη των αναγκών των συνεδριάσεων των δικαστηρίων στις Μεταβατικές Έδρες.

 

Η υποστελέχωση των Δικαστικών Υπηρεσιών, που υφίσταται καιρό τώρα λόγω των μνημονιακών πολιτικών, πλήττει καίρια το χώρο της  Δικαιοσύνης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εξάντληση των φυσικών αντοχών των συναδέλφων.

 

Συνεχίζουμε καθημερινά την προσπάθεια για την λύση των σοβαρών προβλημάτων του κλάδου μας.

 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας 

ΜΙΛΤΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ