ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

  ΑΘΗΝΑ, 06/11/2019

Αρ. Πρωτ. 84

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

(για το διορισμό ΔΕ Γραμματέων από την προκήρυξη 8Κ/2017)

 

ΠΡΟΣ: Τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και όλους τους συναδέλφους Δικαστικούς Υπαλλήλους

 

Εκδόθηκε το ΦΕΚ 3815 τ.Β΄/15-10-2019 (κλικ εδώ), που αφορά την απόφαση κατανομής των 123 διοριστέων Δικαστικών Υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ Γραμματέων της προκήρυξης 8Κ/2017. Στη συνέχεια και μετά την έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μπαίνει στο τελικό στάδιο η πρόσληψη των ανωτέρω στις υπηρεσίες όπου τοποθετούνται.

 

Εξάλλου, όπως σας έχομε ήδη ενημερώσει με την κοινοποίηση του ΦΕΚ1985 τ.Γ΄/25-10-2019, ολοκληρώθηκε η διαδικασία διορισμού 31 Δικαστικών Υπαλλήλων κατηγορίας ΤΕ Γραμματέων από την ίδια προκήρυξη 8Κ/2017, οι οποίοι τοποθετούνται στα Ειρηνοδικεία Αθηνών, Περιστερίου, Θεσσαλονίκης, Ιλίου, Ηρακλείου Κρήτης, Λαμίας, Σαλαμίνας, Χαλανδρίου, Χανίων, Κρωπίας, Νίκαιας, Πειραιά, Χαλκίδας, Καλλιθέας, Βόλου, Κορίνθου, Ελευσίνας και Αχαρνών.
 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

 Ο Πρόεδρος                     Η Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Διαμάντης             Μαριάνθη Μισαηλίδου