ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

  ΑΘΗΝΑ, 05/11/2019

Αρ. Πρωτ. 83

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΡΟΣ: Τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και όλους τους συναδέλφους Δικαστικούς Υπαλλήλους

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

 

Στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, αποφασίσαμε ομόφωνα:

1) Σύγκληση Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης των Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων Δικαστικών Υπαλλήλων της χώρας Μελών της ΟΔΥΕ, την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019, στην Αθήνα.

2) Παράσταση διαμαρτυρίας των ανωτέρω εκπροσώπων των Συλλόγων μαζί με το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ στο Υπουργείο της Δικαιοσύνης, την επομένη ημέρα Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ: Συνθήκες εργασίας, προσλήψεις, οικονομική και θεσμική αναβάθμιση - κινητοποιήσεις.

 

Διευκρίνιση: Για τον χώρο διαμονής, τις ημέρες διανυκτέρευσης, το κόστος και την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής, τον χώρο διεξαγωγής και την ώρα έναρξης της Συνδιάσκεψης και της παράστασης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωση.

 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

 Ο Πρόεδρος                     Η Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Διαμάντης             Μαριάνθη Μισαηλίδου