ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464

210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, FAX: 210 - 8826172

 

   ΑΘΗΝΑ, Πέμπτη 05/10/2017

Αρ. Πρωτ. 76

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΡΟΣ: 1) ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.

          2) ΤΟΥΣ ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ.

 

Το ΔΣ της ΟΔΥΕ αποφάσισε σύσκεψη για το θέμα της ανάθεσης καθηκόντων στους Προϊσταμένων της Γραμματείας των Ειρηνοδικείων στα Υποθηκοφυλακεία, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/10/2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΟΔΥΕ (πρ. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13 - γραφείο 201) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.