ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

  ΑΘΗΝΑ, 05/03/2019

Αρ.Πρωτ. 27

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

 

Το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ στην τελευταία συνάντησή του με τον Υπουργό Δικαιοσύνης στις 25/01/2019 έθεσε μεταξύ των άλλων θεμάτων και το ζήτημα της ισότιμης αντιμετώπισης των Δικαστικών Υπαλλήλων για τις αμοιβές της υπερωριακής απασχόλησης, δηλαδή τη δραστική αύξηση των κονδυλίων που έχουν προϋπολογιστεί για το έτος 2019.

 

Ο Υπουργός ανταποκρινόμενος άμεσα στο δίκαιο αίτημά μας, αναμορφώνοντας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορά τα κονδύλια υπερωριών, εξέδωσε την πρώτη απόφαση για το ποσό των 672.500,00 ευρώ και το οποίο υπερκαλύπτει το συνολικό ποσό που είχε προϋπολογιστεί για όλο το έτος και ήταν 526.000,00 ευρώ.

 

Κατόπιν τούτου δίνεται η δυνατότητα με την έκδοση επόμενων αποφάσεων να υπερδιπλασιαστούν τα ποσά μέχρι τέλους του έτους.

 

Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ (τ. Β' 731/04.03.2019)

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ