ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464

210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, FAX: 210 - 8826172

  ΑΘΗΝΑ, 04/10/2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Εκδόθηκαν απο τον ΑΣΕΠ τα αποτελέσματα της 1Κ/2017 για τους 404 ΠΕ γραμματέων του Υπουργείου δικαιοσύνης.

 

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία σε xlsx

 

1_ΚΑΤ_ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ.xlsx

 

1Κ_2017_ΠΕ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ.xls

 

1Κ_2017_ΠΕ_ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ.xlsx

 

2_ΚΑΤ_ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ_ΧΩΡ. ΕΜΠ._ΒΠ.xlsx

 

3_ΚΑΤ_ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ_ΠΟΛ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ.xlsx

 

4_ΚΑΤ_ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ_ΠΟΛ (ΧΩΡ. ΕΜΠ.)_ΒΠ.xlsx

 

5_ΚΑΤ_ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ_ΤΡΙ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ.xlsx

 

6_ΚΑΤ_ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ_ΤΡΙ (ΧΩΡ. ΕΜΠ.)_ΒΠ.xlsx

 

7_ΚΑΤ_ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ_ΠΑΛ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ.xlsx

 

8_ΚΑΤ_ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ_ΟΜΟ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ.xlsx

 

9_ΚΑΤ_ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ_ΕΙΔ. (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ.xlsx

 

10_ΚΑΤ_ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ_ΕΙΔ. (ΧΩΡ.ΕΜΠ.)_ΒΠ.xlsx

 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ