ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

  ΑΘΗΝΑ, 04/09/2019

Αρ.Πρωτ. 60

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  -  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

 

ΠΡΟΣ: Τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους (μέλη της Ο.Δ.Υ.Ε.) και τα φυσικά μέλη (Δικαστικούς Υπαλλήλους)

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

 

πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 2/9/2019 στην Αθήνα, Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ. Στη συνεδρίαση παρίσταντο τα 12 από τα 17 μέλη του Δ.Σ.(απουσίαζαν λόγω αδειών ή προσωπικών λόγων 5 μέλη του)

 

Τα θέματα ημερησίας διάταξης που έθεσε το Προεδρείο ήταν:

 

1.Διεκδικητικό πλαίσιο για το προσεχές χρονικό διάστημα, ενόψει και της έναρξης του νέου Δικαστικού Έτους (διορισμοί, επίδομα ειδικών συνθηκών, τροποποίηση Κωδίκων κλπ)

2.Συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης

3.Πληρωμές αποζημίωσης εκλογικών συνεργείων

4.Συμπλήρωση κενών θέσεων Προεδρείου του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

5.Λειτουργία Ομάδας Επικοινωνίας Δικαστικών Υπαλλήλων στο f.b.

 

Εκτός των παραπάνω θεμάτων τέθηκαν προς συζήτηση και τα παρακάτω:

 

6.Τοποθέτηση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ ως προς τις προωθούμενες από το Υπουργείο Εργασίας, τροποποιήσεις για το συνδικαλιστικό νόμο (το θέμα έθεσε ο συνάδελφος Μίλτος Βεντούρης)

7.Διεκδίκηση χορήγησης προσωπικής διαφοράς από τους συναδέλφους Δικαστικούς Υπαλλήλους που διορίστηκαν από το 2011 και μετά (το θέμα έθεσε ο συνάδελφος Μιχάλης Μαυρογένης)

8.Τροποποίηση Καταστατικού της Ο.Δ.Υ.Ε., με στόχο την ενίσχυση του ρόλου των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων και της συμμετοχής ενεργοποίησης των φυσικών μελών (το θέμα έθεσε ο συνάδελφος Γιάννης Παπαναγιώτου)

9.Συμμετοχή της Ο.Δ.Υ.Ε. στις εκδηλώσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων και φορέων, με αφορμή τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019

10.Έγκριση διαφόρων δαπανών που προέκυψαν από την προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. ως την παρούσα συνεδρίαση (τέθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Γιώργο Διαμάντη).

 

Στη συνέχεια, μετά από εισήγηση του Προέδρου και των υπολοίπων μελών του Προεδρείου, ακολούθησε κύκλος τοποθετήσεων των μελών του Δ.Σ. επί των ανωτέρω θεμάτων και αποφασίστηκαν τα εξής:

 

Θέμα 1ο : Διεκδικητικό πλαίσιο για το προσεχές χρονικό διάστημα, ενόψει και της έναρξης του νέου Δικαστικού Έτους (διορισμοί, επίδομα ειδικών συνθηκών, τροποποίηση Κωδίκων κλπ)

 

Από το σύνολο των τοποθετήσεων των μελών του Δ.Σ., προέκυψε ότι προτεραιότητα στο διεκδικητικό πλαίσιο την επόμενη - άμεση χρονική περίοδο αποτελούν το ζήτημα της ολοκλήρωσης των διορισμών που αφορούν τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (1Κ/2017, 2Κ/2017, 8Κ/2017) και το ζήτημα της διεκδίκησης του Επιδόματος Ειδικών Συνθηκών.

Η προτεραιότητα των δύο παραπάνω αιτημάτων προκύπτει από το γεγονός ότι η πλειονότητα των Δικαστικών Υπηρεσιών λειτουργούν σε πραγματικά οριακές καταστάσεις, αφού η έλλειψη προσωπικού συνεχίζει  να υφίσταται, σε πολλές δε περιπτώσεις και παρά τους όποιους διορισμούς έχουν γίνει από τους εν εξελίξει διαγωνισμούς, έχει επέλθει μείωση του προσωπικού λόγω των περισσότερων αποχωρήσεων (κυρίως συνταξιοδοτήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, μακροχρόνιων αδειών για λόγους υγείας κλπ). Ως φυσικό επακόλουθο της παραπάνω κατάστασης είναι πλέον, οι συνθήκες εργασίας μας να έχουν προ πολλού ξεφύγει από τον χαρακτηρισμό ΕΙΔΙΚΕΣ, γιατί πλέον έχουν γίνει ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΕΣ, με τάση σε πολλές περιπτώσεις να γίνουν μη αναστρέψιμες. Αυτή λοιπόν η κατάσταση καθιστά περισσότερο από κάθε άλλη φορά αναγκαία την επαναθεσμοθέτηση του Επιδόματος Ειδικών Συνθηκών, που εντελώς αυθαίρετα και καταχρηστικά καταργήθηκε από το έτος 2011 με την εφαρμογή των μισθολογίων που επέβαλαν τα μνημόνια.

 

Με βάση τα παραπάνω αποφασίστηκε:

 

1. Να πραγματοποιηθεί παράσταση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ και των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων της Αττικής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης κατά την ημέρα έναρξης του νέου Δικαστικού Έτους, τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 και κατά τις ώρες 9:00-11:00 π.μ., μέσα από την οποία θα αναδείξουμε ως άμεσης προτεραιότητας τα αιτήματα:

1ο.Άμεσων διορισμών Δικαστικών Υπαλλήλων, μέσα από την ολοκλήρωση των προκηρύξεων 1Κ/2017, 2Κ/2017 και 8Κ/2017 που βρίσκονται σε εξέλιξη (σχεδόν τρία χρόνια!!!...), καθώς και με όποια άλλη νόμιμη διαδικασία μπορεί αυτό να επιτευχθεί (προκήρυξη νέου διαγωνισμού, μετατάξεων).

2ο.Επαναθεσμοθέτηση του ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, που εντελώς αυθαίρετα η πολιτεία κατάργησε το 2011, παρά το γεγονός, ότι από τότε ως σήμερα οι συνθήκες εργασίας μας στα Δικαστήρια δεν είναι απλά Ειδικές, αλλά  ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΕΣ.

Προς ενίσχυση της ανωτέρω δράσης, την ίδια ημέρα και κατά τις ίδιες ώρες της παράστασης στο Υπουργείο, θα πραγματοποιηθεί 2ωρη στάση-αποχή εργασίας σε όλες τις Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας, προκειμένου να αναδείξουμε το ζήτημα.

 

2. Να πραγματοποιηθούν άμεσα, με πρωτοβουλία της Ο.Δ.Υ.Ε., συναντήσεις με του υπόλοιπους φορείς τις Δικαιοσύνης (Δικαστικές Ενώσεις, Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας), καθώς και με όλα τα πολιτικά κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, μέσα από τις οποίες συναντήσεις θα αναδείξουμε τα ανωτέρω ζητήματα και θα ζητήσουμε την ενεργή συμπαράστασή τους.

 

3. Άμεση παρέμβαση-παράσταση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ προς το Α.Σ.Ε.Π., με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης των προαναφερόμενων διαγωνισμών.

 

Για το σύνολο των ανωτέρω δράσεων θα υπάρξει τις προσεχείς ημέρες αναλυτική ενημέρωση και προγραμματισμός.

 

Θέμα 2ο: Συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Παράλληλα με τις ανωτέρω δράσεις και με δεδομένο ότι έχει ζητηθεί εδώ και καιρό συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, θα επιδιώξουμε με κάθε τρόπο να πραγματοποιηθεί η συνάντηση αυτή, ακόμα και πριν τις 16 Σεπτέμβρη 2019, προκειμένου να του εκθέσουμε σε προτεραιότητα τα ανωτέρω ζητήματα, αλλά και το σύνολο των αιτημάτων του Κλάδου, για τα οποία τον έχουμε ήδη ενημερώσει με γραπτό υπόμνημα μας (βλέπε έγγραφο ΟΔΥΕ με αρ.πρωτ.51/8-8-2019), χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρξει καμία ανταπόκριση από μέρους του.

 

Θέμα3ο: Πληρωμές αποζημίωσης εκλογικών συνεργείων

Για το ζήτημα ισχύουν όσα έχουμε αναφέρει με τις ανακοινώσεις μας τις προηγούμενες ημέρες (βλέπε τις με αριθμούς πρωτ.:58/27-8-2019 και 59/30-8-2019 Ανακοινώσεις της ΟΔΥΕ). Σε κάθε περίπτωση, ενημερώνουμε και πάλι τους συναδέλφους ότι το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, έπραξε όλα όσα μπορούσε, με βάση τον συνδικαλιστικό  του ρόλο. Πέτυχε το εκλογικό επίδομα και στις δύο εκλογικές διαδικασίες, να είναι το καλύτερο δυνατό, σε σχέση με όλες τις εκλογικές διαδικασίες της τελευταίας δεκαετίας. Η διαδικασία της πληρωμής είναι πολύ πιο γρήγορη απ΄ ότι γινόταν όταν πληρώνονταν από τις κατά τόπους Υ.Δ.Ε., όμως για τους λόγους που εξηγούμε στις προαναφερόμενες ανακοινώσεις μας, δεν μπορεί να πληρωθούν ταυτόχρονα όλοι οι συνάδελφοι.

 

Θέμα 4ο: Συμπλήρωση κενών θέσεων Προεδρείου του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

Μετά από  πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ., με το σκεπτικό την πιο ευέλικτη και αποτελεσματική λειτουργία του οργάνου, ακολούθησε  ψηφοφορία και έγινε συμπλήρωση και αναδιάταξη των θέσεων του Δ.Σ. Ειδικότερα εκλέχθηκαν:

Στη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα ο συνάδελφος Γιάννης Παπαναγιώτου και στη θέση του Υπευθύνου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ο συνάδελφος Μιχάλης Μαυρογένης.

Ύστερα  από αυτή την κατανομή των θέσεων, έμεινε κενή η θέση του Οργανωτικού Γραμματέα (που κατείχε ως χθες ο συνάδελφος Μιχάλης Μαυρογένης) και αναμένεται να  συμπληρωθεί σε προσεχή συνεδρίαση του οργάνου.

 

Θέμα 5ο: Λειτουργία Ομάδας Επικοινωνίας Δικαστικών Υπαλλήλων στο f.b.

Με αφορμή τις αντιδράσεις που υπήρξαν από την προηγούμενη απόφαση των όρων λειτουργίας της υφιστάμενης Ομάδας Επικοινωνίας Δικαστικών Υπαλλήλων στο Facebook και με δεδομένη τη δυσκολία της ταυτοποίησης και επανεγγραφής των μελών στην Ομάδα, προτάθηκε και εγκρίθηκε, μετά από ψηφοφορία:

 

1ο) Να δημιουργηθεί - ιδρυθεί νέα Ομάδα της Ο.Δ.Υ.Ε. στο f.b. για την οποία θα ισχύουν οι όροι και οι κανόνες που αποφασίστηκαν κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, με την τροποποίηση δύο σημείων. Ειδικότερα αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ: α) να  μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στην Ομάδα ως επίτιμα μέλη και οι συνταξιούχοι Δικαστικοί Υπάλληλοι και β) να μην επιτρέπεται τουλάχιστον στους συνδικαλιστές-μέλη της Ομάδας να προβαίνουν σε μπλοκάρισμα μελών. Επίσης προσωρινή Επιτροπή Διαχείρισης της νέας Ομάδας θα είναι οι ίδιοι που είχαν οριστεί κατά την προηγούμενη συνεδρίαση.

 

2ο) Η υφιστάμενη Ομάδα αποδεσμεύεται από την ΟΔΥΕ και θα μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της ως Ομάδα Επικοινωνίας, την ευθύνη της οποίας θα έχουν όσοι από τα μέλη της το επιθυμούν, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο Πληροφορικής κ.Χρυσικό, δεδομένου ότι δεν θα υφίσταται πλέον σ΄αυτήν Επιτροπή Διαχείρισης της ΟΔΥΕ.

Αναλυτικά για την λειτουργία της νέας Ομάδας θα εκδοθεί Ανακοίνωση τις προσεχείς ημέρες.

Σημειώνεται ότι για το ζήτημα της λειτουργίας της Ομάδας υπήρξε αντιπρόταση (που μειοψήφισε) του συναδέλφου Μανώλη Κωνσταντινίδη, που είχε την άποψη να συνεχίσει τη λειτουργία της η υφιστάμενη Ομάδα.

 

Θέμα 6ο : Τοποθέτηση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ ως προς τις προωθούμενες από το Υπουργείο Εργασίας, τροποποιήσεις για το συνδικαλιστικό νόμο (το θέμα έθεσε ο συνάδελφος Μίλτος Βεντούρης)

Αποφασίστηκε το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ να τοποθετηθεί για το ζήτημα με ανακοίνωση που θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες.

 

Θέμα 7ο:Διεκδίκηση χορήγησης προσωπικής διαφοράς από τους συναδέλφους Δικαστικούς Υπαλλήλους που διορίστηκαν από το 2011 και μετά (το θέμα έθεσε ο συνάδελφος Μιχάλης Μαυρογένης)

Αποφασίστηκε να καλέσει το Δ.Σ. τους συναδέλφους που είχαν την πρωτοβουλία για την διεκδίκηση της προσωπικής διαφοράς, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση και συντονισμός της δράσης και διεκδίκησης. Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ συμπαρίσταται στο αίτημα των συναδέλφων. Ο τρόπος της συμπαράστασης θα συνεκτιμηθεί και θα συναποφασιστεί μετά από την συνάντηση και ενημέρωση.

 

Θέμα 8ο: Τροποποίηση Καταστατικού της Ο.Δ.Υ.Ε., με στόχο την ενίσχυση του ρόλου των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων και της συμμετοχής ενεργοποίησης των φυσικών μελών (το θέμα έθεσε ο συνάδελφος Γιάννης Παπαναγιώτου)

Μετά από συζήτηση και με τη σύγκλιση των απόψεων των μελών του Δ.Σ., ότι θα πρέπει να δοθεί χώρος και ρόλος στους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και στα φυσικά μέλη, προκειμένου το συνδικαλιστικό όργανο να αποκτήσει πιο ευέλικτη και ζωντανή λειτουργία, αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η συγκρότηση διαπαραταξιακής Επιτροπής από μέλη του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε., με αντικείμενο την Τροποποίηση του Καταστατικού της Ο.Δ.Υ.Ε. Η Επιτροπή αυτή, αφού επεξεργαστεί ένα πλαίσιο τροποποίησης του Καταστατικού, θα καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση προς το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. το οποίο και θα αποφασίσει.

Μέλη της διαπαραταξιακής Επιτροπής ορίστηκαν από όλες τις παρατάξεις που συμμετείχαν στη σημερινή συνεδρίαση και ειδικότερα οι: Μπεζμέρτης, Μισαηλίδου, Βεντούρης, Παπαναγιώτου, Ραυτόπουλος, Πάσχος, ενώ δίνεται η δυνατότητα να ορίσουν εκπρόσωπο σ΄αυτήν και οι παρατάξεις που απουσίαζαν από τη συνεδρίαση. Υπεύθυνη της Επιτροπής ορίστηκε  η Μαριάνθη Μισαηλίδου.

 

Θέμα 9ο: Συμμετοχή της Ο.Δ.Υ.Ε. στις κινητοποιήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων και φορέων, με αφορμή τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019

Αποφασίστηκε η ΟΔΥΕ να συμμετέχει στις κινητοποιήσεις - συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν από συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς κατά την ημέρα των εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (Σάββατο 7 Σεπτέμβρη 2019). Στις κινητοποιήσεις αυτές θα συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ που προέρχονται από την Θεσσαλονίκη, ενώ θα μπορεί να συμμετέχουν, εφόσον το επιθυμούν και άλλα μέλη του Δ.Σ.

 

Θέμα 10ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών που προέκυψαν από την προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. ως την παρούσα συνεδρίαση (τέθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Γιώργο Διαμάντη)

Εγκρίθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ, δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από την προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. μέχρι σήμερα.

 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Διαμάντης Μαριάνθη Μισαηλίδου