ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464

210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, FAX: 210 - 8826172

 

   ΑΘΗΝΑ, Τρίτη 03/10/2017

Αρ. Πρωτ. 74

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ
Κοιν.: Στους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους - Μέλη της ΟΔΥΕ και τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ

Συναδέλφισσες Συνάδελφοι,

Όπως σας είχαμε ενημερώσει, πραγματοποιήθηκε και η δεύτερη συνάντηση αντιπροσωπείας του Προεδρείου του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ με τον κ. Γ. Σάρλη, Γ. Γραμματέα του Υπουργείου, παρουσία της κας. Ελένης Λάππα, συμβούλου και συνεργάτιδος του και Υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Συνεχίστηκε η συζήτηση για τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου μας, καταθέτοντας απ το Προεδρείο και προτάσεις για την επίλυσή τους, πάντα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συνεδρίου και Δ.Σ. της ΟΔΥΕ.

Τα ζητήματα στα οποία επικεντρωθήκαμε και συζητήθηκαν είναι:

 

-         Προσλήψεις.

Σας έχουμε ενημερώσει επανειλημμένως για τις προσπάθειες μας να επιταχυνθούν οι διαδικασίες πρόσληψης των νέων συναδέλφων μας, ξεπερνώντας προβλήματα ουσιαστικά, τυπικά, γραφειοκρατικά, καθυστέρησης και κωλυσιεργίας. Πιέζουμε ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να αρχίσουν να έρχονται οι νέοι συνάδελφοι μέσα στο 2017 γνωρίζοντας ότι οι τεράστιες ελλείψεις προσωπικού είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην καθημερινότητά μας.

 

-         Διοίκηση των νέων Εμμίσθων πρώην Άμισθων Υποθηκοφυλακείων.

Διαμηνύσαμε με κάθε τρόπο ότι είναι αδύνατη η ανάληψη καθηκόντων Υποθηκοφύλακα από τους Προϊστάμενους των Ειρηνοδικείων ή Πρωτοδικείων, γιατί εκτός του ότι δεν προβλέπεται απ τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, οι παραπάνω συνάδελφοι είναι ήδη βεβαρημένοι και επιφορτισμένοι με τα καθήκοντά τους στις υπηρεσίες τους, είναι ξένο και άγνωστο το αντικείμενο του Υποθηκοφύλακα σε αυτούς, δεν συστεγάζονται με αποτέλεσμα να υπάρχουν αποστάσεις μεταξύ Ειρηνοδικείων ή Πρωτοδικείων με τα Υποθηκοφυλακεία (π.χ. ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Σύρου, αν αναλάβει θα πρέπει να πηγαίνει στο Υποθηκοφυλακείο της Μυκόνου και της Άνδρου).

 

-         Ανακατανομή Οργανικών Θέσεων.

Είναι στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για ψήφιση.

 

-         Μονιμοποίηση ΙΔΑΧ.

Εδώ και χρόνια, έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για την αλλαγή εργασιακής σχέσης των συναδέλφων μας και συνεχίζεται ακόμα. Με δεδομένο ότι έχει ήδη ψηφιστεί (Ν.4250/2014) η έγκριση της μετάταξης των συναδέλφων ΙΔΑΧ από τα δικαστικά μας Συμβούλια, καθώς επίσης και η υπαγωγή αυτών των συναδέλφων στα Συμβούλια μας για όλα τα θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή τους κατάσταση εξετάζεται εξεύρεση λύσης και μέσα από την Επιτροπή Κωδίκων.

 

-         Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επαναλειτουργία του Λογαριασμού Αλληλεγγύης.

Εξασφαλίσαμε την βούληση του Γ. Γραμματέα του Υπ. Δικαιοσύνης για την επίλυση του χρόνιου αυτού προβλήματος. Θα ακολουθήσει ραντεβού με το Υπουργείο Εργασίας για την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ). Σχέδιο της οποίας (ΚΥΑ) έχει επεξεργαστεί και κοινοποιήσει στα συναρμόδια Υπουργεία το προηγούμενο Δ.Σ. της ΟΔΥΕ.

 

-         Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων.

Ζητήσαμε για μια ακόμα φορά να κατατεθεί μεταβατική διάταξη όσον αφορά το άρθρο 48 ώστε να αποκτήσουν δικαίωμα επιλογής σε θέση Προϊσταμένων Διευθύνσεων και οι συνάδελφοι μας ΔΕ. Όπως σε όλα τα θέματα που ρυθμίζονται από τον Κώδικά μας, έτσι και για το παραπάνω ζήτημα, για την κατάργηση ή τροποποίηση του άρθρου 48, η απάντηση του Γ. Γραμματέα ήταν ότι θέση του Υπουργού είναι να μην κατατεθεί καμία μεταβατική διάταξη και η όποια λύση να δοθεί μέσα απ την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τον Κώδικά μας.

 

-         Απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Εκθέσαμε τις αντιρρήσεις μας στον Γεν. Γραμματέα για τη διαδικασία και την επιλογή Προϊσταμένων (75/2017 απόφαση).

 

-         Βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα.

Η απάντηση του Υπουργείου ήταν θετική με έναρξη ισχύος όμως μετά τις επιλογές Διευθυντών και Τμηματαρχών διότι απαιτείται επανακατάταξη. Δεν θα κατατεθεί διάταξη, η όποια λύση θα δοθεί μέσα από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τον Κώδικά μας.

 

-         Μεταβατικές έδρες.

Επαναφέραμε το ζήτημα της προέγκρισης και κάλυψης των οδοιπορικών εξόδων μετάβασης των συναδέλφων μας στις μεταβατικές έδρες όπως έχει ζητήσει επανειλημμένως και η Π.Ε.Υ.Γ.Δ.Δ. Εξετάστηκαν τρόποι που θα λύσουν το πρόβλημα όπως δημιουργία ειδικού κωδικού στον Προϋπολογισμό του Υπ. Δικαιοσύνης για προέγκριση προπληρωμή των εξόδων μετακίνησης.

 

-         Επιμόρφωση.

Η απάντηση του Υπουργείου στο αίτημά μας αυτό ήταν θετική. Δεν θα κατατεθεί διάταξη, η όποια λύση θα δοθεί μέσα από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τον Κώδικά μας.

 

-         Διατάκτες.

Ορίστηκαν συνάδελφοι να εκτελέσουν τα καθήκοντα του δευτερεύοντος διατάκτη χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς καμία επιμόρφωση. Εντέλλονται να διαχειριστούν μεγάλα ποσά, να μπαίνουν στη διαδικασία να πηγαίνουν στις τράπεζες για την καταβολή χρηματικών ποσών. Εκτός από τις βεβαιώσεις που δίνουμε για την πραγματοποίηση δαπανών και είναι στα καθήκοντά μας, η ευθύνη της καταβολής των ποσών είναι αντικείμενο που πρέπει να ανήκει στις Εφορίες (Υπ. Οικονομικών). Έχει κατατεθεί πρόταση της ΟΔΥΕ για το παραπάνω ζήτημα χωρίς να υπάρχει εξέλιξη.

 

-         Υπερωρίες.

Ζητήσαμε να υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση δαπάνης υπερωριών για το 2018 και έκδοση Υπουργικής Απόφασης.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Στο Δ.Σ. της ΟΔΥΕ στις 8/9/2017 έγινε ενημέρωση, συζήτηση, κατατέθηκαν προτάσεις και πάρθηκαν αποφάσεις για όλα τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου και σε σχέση με τις συναντήσεις που προηγήθηκαν με τον Γ. Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Γ. Σάρλη, όπως για παράδειγμα στα ζητήματα της ανάληψης καθηκόντων στα Υποθηκοφυλακεία από τους Προϊσταμένους των Ειρηνοδικείων ή των Πρωτοδικείων και τις επιλογές Προϊσταμένων απ το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αποφασίσαμε τα παρακάτω: (α) ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΧΗ από την εκτέλεση καθηκόντων στα Υποθηκοφυλακεία, που μετατράπηκαν από Άμισθα σε Έμμισθα, των Προϊσταμένων των Ειρηνοδικείων ή Πρωτοδικείων της χώρας, έως το διάστημα επιλογής και τοποθέτησης των Προϊσταμένων τους (κάντε κλικ εδώ να δείτε την σχετική ανακοίνωση). Και (β) Καταδίκη της απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την επιλογή Προϊσταμένων (75/2017 απόφαση) (κάντε κλικ εδώ να δείτε την σχετική επιστολή).

Συνεχίζουμε την προσπάθεια για την επίλυση και των παρακάτω ζητημάτων του κλάδου:

 

      Ηλεκτρονικό Παράβολο.

Μετά από παρεβάσεις εδώ και καιρό της Οοσπονδίας και Πρωτοβάθιων Συλλόγων σε σχέση ε τη διαδικασία δέσευσης των ηλεκτρονικών παραβόλων προς το Υπ. ∆ικ/νης και το τήα εσόδων του Υπ. Οικ/κών, εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση του Υπ. Οικ/κών, με μεγάλη καθυστέρηση. Δίνει τη δυνατότητα στο Υπ. ∆ικ/νης ε εγκύκλιο του να καθορίζει τα σχετικά ε τη δέσευση του e-Παραβόλου κατά την έκδοσή του, όπως επίσης, και τον τρόπο προδέσευσής του σύφωνα ε τις προτάσεις της Οοσπονδίας που έχουν γίνει αποδεκτές από το Υπ. ∆ικ/νης. Περιμένουμε την έκδοση της εγκυκλίου και ζητάμε να περιλαμβάνει στα προ-δεσμευμένα όλα τα είδη παραβόλου που έχουμε συμφωνήσει.

 

      Μετοχικό Ταμείο.

Με την υπ αριθ. 710/2017 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτή η αίτηση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων και 56 ακόμα αιτούντων πρωτοβάθμιων σωματείων μελών της Ομοσπονδίας και φυσικών προσώπων δικαστικών υπαλλήλων και ακυρώθηκε η από 29.6.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Μετά τη δικαίωση μας καλέσαμε τους συν/φους μας στους οποίους παρακρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές από το ΜΤΠΥ και προχώρησαν σε αίτημα περί επιστροφής των εισφορών τους.

Στις 8/9/2017 αντιπροσωπεία του Προεδρείου της ΟΔΥΕ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του ΜΤΠΥ ο οποίος δεσμεύθηκε να μας απαντήσει για το τι προτίθεται να κάνει το ΜΤΠΥ σε σχέση με το παραπάνω αίτημα. Θα ακολουθήσει ειδική ανακοίνωση.

 

    Ταμείο Νομικών.

Υπάρχει, πλέον, ταυτόχρονη συνταξιοδότηση από το Δημόσιο και το Ταμείο Νομικών, όπως προκύπτει ύστερα από τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει απ τους διάφορους φορείς και τη νομική σύμβουλό μας. Αναμένουμε εγκύκλιο η οποία θα εκδοθεί μέσα στο 2017. Θα ακολουθήσει ειδική ανακοίνωση.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΩΝ

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία και βελτίωση πολλών διατάξεών μας έως το άρθρο 60 του Κώδικά μας. Επειδή ξεκινάει η επεξεργασία των σοβαρών ζητημάτων που έχουν σχέση με την αξιολόγηση, την επιλογή προϊσταμένων, τις μεταθέσεις μετατάξεις αποσπάσεις και του πειθαρχικού μας δικαίου επαναφέρουμε την πρότασή μας για την κατάθεση προτάσεών σας (Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι και Φυσικά Μέλη, μέχρι και τη Δευτέρα 16/10/2017) που θα γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας στο Δ.Σ. της ΟΔΥΕ. 

Συναδέλφισσες Συνάδελφοι,

Το ίδιο χρονικό διάστημα, όπου έχουμε όλα τα προαναφερθέντα ανοικτά μέτωπα, συνεχίζεται μια συντονισμένη προσπάθεια, που κορυφώνεται και αφορά τη γενικότερη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος με την περιστολή συνδικαλιστικών ελευθεριών, χρόνιων κατακτήσεων αλλά και  την κατασυκοφάντηση, την αυστηροποίηση των όρων, που υιοθετείται από ντόπια συμφέροντα κατ΄ απαίτηση και εντολή και των θεσμών. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει και προϊσταμένους των υπηρεσιών μας (ευτυχώς, για την ώρα ελάχιστο αριθμό), σε άδικες πειθαρχικές διώξεις συναδέλφων για την συνδικαλιστική τους δράση, αλλά και την άσκηση του έργου των δικαστικών υπαλλήλων (τήρηση ωραρίου ακροατηρίων κ.λπ.). Συντονισμένα, οργανωμένα με την καθοριστική συμβολή του συνδικαλιστικού οργάνου ο αγώνας μας αυτός που αφορά ουσιαστικά τις συνθήκες της καθημερινότητας (ήδη επιβαρυμένες κατά πολύ), είναι διαρκής.

 

Στα πλαίσια αυτά, στις 15/9/2017 και με πρωτοβουλία του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Δράμας, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η 1η Συνδιάσκεψη Θράκης υπό την αιγίδα της ΟΔΥΕ. Αξίζουν συγχαρητήρια στους εμπνευστές και διοργανωτές της Συνδιάσκεψης και καλούμε και άλλους Συλλόγους να πάρουν τέτοιες πρωτοβουλίες.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, βρίσκεται συνεχώς σε εγρήγορση και παλεύει όλα τα ανοιχτά μέτωπα, που αφορούν το σύνολο των ζητημάτων του Κλάδου. Ζητούμε την στήριξη σας και την ενεργό συμμετοχή σας, προκειμένου ο αγώνας μας να έχει αποτελέσματα. Συνεχίζουμε τον αγώνα και τις προσπάθειες μας, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, για όλους τους Δικαστικούς Υπαλλήλους.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς,

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΛΤΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ