ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464

210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, FAX: 210 - 8826172

  ΑΘΗΝΑ, 01/12/2017

Αρ.Πρωτ. 91

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τα φυσικά μέλη

 

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

 

Σας ενημερώνουμε ότι κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο: Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις.

 

Στο δεύτερο μέρος του Σχεδίου Νόμου υπάρχουν διατάξεις που αφορούν τα πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια. Ειδικότερα, στο άρθρο 35 εμπεριέχεται η διάταξη που αφορά την ανακατανομή των οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων.

 

Παραθέτουμε αυτούσιες την αιτιολογική έκθεση και τη διάταξη. (κάντε κλικ στους συνδέσμους για να δείτε τα αρχεία σε μορφή .pdf)

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Μίλτος Βεντούρης

Γιώργος Διαμάντης