ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464

210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, FAX: 210 - 8826172

  ΑΘΗΝΑ, 01/08/2017

Αρ.Πρωτ. 63

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τα φυσικά μέλη

 

Συνάδελφοι,

 

Την Τετάρτη 26/07/2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών του Προεδρείου Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, Γιώργου Διαμάντη (Γενικού Γραμματέα) και Μαριάνθης Μισαηλίδου (Αντιπροέδρου), με τον Γενικό Γραμματέα του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Γ. Σάρλη.

 

Στην συνάντηση αυτή εξετάστηκαν ζητήματα που έχουν σχέση:

Α) με την επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων,

Β) με την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου τομέα,

Γ) με τους ΙΔΑΧ συναδέλφους και

Δ) με το σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε για τους συναδέλφους που έλαβαν με δικαστικές αποφάσεις το επίδομα των 176.

 

Επισημάναμε, καταρχήν, στο Γενικό Γραμματέα την απαράδεκτη απόφαση της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων που έχουν σχέση με την επιμόρφωση στη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου, ενώ απ την προηγούμενη διετία είχαν δρομολογηθεί οι διαδικασίες σε συνεργασία με την αρμόδια Διευθύντρια της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης και είχε συμφωνηθεί το πλαίσιο για την επιμόρφωση. Αναγνωρίστηκε απ τον Γενικό Γραμματέα το τεράστιο έλλειμμα, από πλευράς της πολιτείας, στην επιμόρφωση και στην εισαγωγική επιμόρφωση των Δικαστικών Υπαλλήλων καθώς και η επιτακτική ανάγκη της επιμόρφωσης και δεσμεύτηκε για την άμεση επαναφορά της αρμοδιότητας στη Διεύθυνσή μας και για την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης - αν χρειαστεί για να οριστικοποιηθεί το πλαίσιο και να αρχίσει η επιμόρφωση το νέο δικαστικό έτος.

 

Όσον αφορά την αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου, συμφωνήθηκε σε επόμενη συνάντησή μας να εξεταστούν διεξοδικά οι όροι και οι προϋποθέσεις για να επεκταθεί και στους δικαστικούς υπαλλήλους η ρύθμιση που έγινε με το Π.Δ. 69/2016 για τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

 

Για τους ΙΔΑΧ συναδέλφους, εξετάστηκε η δυνατότητα μέσω της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής που ασχολείται με την αναμόρφωση του Κώδικά μας της περαιτέρω θεσμικής θωράκισης με σκοπό την πλήρη εξίσωσή τους με τους τακτικούς δικαστικούς υπαλλήλους δημοσίου δικαίου.

 

Τέλος, για το σοβαρότατο ζήτημα που έχει προκύψει με τον καταλογισμό σε αρκετούς συναδέλφους ποσών σχετικά με αποφάσεις που αφορούσαν την ειδική μηνιαία παροχή του άρθρου 14, παρ. 2 του Ν.3016/2012 (αποφάσεις για τα 176, όπως είναι γνωστές σε όλους), μας ανέφερε ότι ήδη έχει ενημερωθεί από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου και θα αναζητηθεί από την πολιτική ηγεσία η όσον το δυνατόν ευνοϊκότερη ρύθμιση για τους δικαστικούς υπαλλήλους. Επισημάναμε στο Γενικό Γραμματέα ότι για το ζήτημα αυτό θα επανέλθουμε με συγκεκριμένες προτάσεις στην επόμενη συνάντησή μας με την πολιτική ηγεσία αφού προηγούμενα έχει υπάρξει συνεννόηση με τους νομικούς συμβούλους της ΟΔΥΕ.

 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ