ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464

210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, FAX: 210 - 8826172

  ΑΘΗΝΑ, 01/06/2017

Αρ.Πρωτ. 50

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

 

Οι αιτήσεις σας περί επιστροφής εισφορών που παρακρατήθηκαν από το ΜΤΠΥ να κατατεθούν άμεσα στην Υπηρεσία σας και κατόπιν να διαβιβαστούν (από την Υπηρεσία) στο ΜΤΠΥ, με κοινοποίηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΛΤΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

 

Επισυναπτόμενο αρχείο: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ